* 머지 더 퍼스트 립스틱 ME 시리즈 Son Merzy The First ME Series

538.480đ
Chuyển hàng đến
Chọn phương thức vận chuyển
Tên phương thức
Chi phí ước lượng
No shipping options
Chi phí vận chuyển nội địa Việt Nam:
LƯU Ý: CHI PHÍ ƯỚC TÍNH GIAO HÀNG CÓ THỂ THAY ĐỔI KHI NHẬP ĐỊA CHỈ CỤ THỂ ĐỂ MUA HÀNG.
"

입술에 닿는 순간, 가볍게 스며들고 빠르게 밀착되는 세미매트 텍스처 

Chất son bán lì thấm nhẹ và bám nhanh ngay khi chạm vào môi