Bbia Last Lipstick 2

$22.05
Ship to
Shipping Method
Name
Price
No shipping options
ghn.estimatefee.title:
shipping.estimateshippingpopup.warningmessage
"

[Bbia] Lipstick 

 

다섯가지 색상 중에서 두가지를 골라보세요!

 

 

 

 

 

 

HOW TO USE

입술에 유분, 수분감이 많이 남아있을 경우 색 표현이 고르지 않을 수 있사오니 파우더 등을 사용하여 

입술을 가볍게 보정한 후 입술 라인을 따라 입숙 안쪽부터 부드럽게 채워 발라줍니다. 

 

Cách sử dụng

 Nếu có nhiều dầu hoặc độ ẩm trên môi, màu son sẽ không được đều, hãy sử dụng phấn.

Sau khi dặm môi nhẹ nhàng, tô từ bên trong ra theo đường viền môi.