* 삐아 라스트 오토 아이브로우 펜슬 Chì kẻ lông mày BBIA Last Auto

551.200đ
Chuyển hàng đến
Chọn phương thức vận chuyển
Tên phương thức
Chi phí ước lượng
No shipping options
Chi phí vận chuyển nội địa Việt Nam:
LƯU Ý: CHI PHÍ ƯỚC TÍNH GIAO HÀNG CÓ THỂ THAY ĐỔI KHI NHẬP ĐỊA CHỈ CỤ THỂ ĐỂ MUA HÀNG.
"

 

 

[Bbia] eyebrow pencil

5가지 색상 중에 3가지를 골라보세요!

 

 

 

 

 

 

01. 이지 드로잉 하드 텍스처 

02. 실패 확률 ZERO! 진짜 내 눈썹 같은 컬러 

03. 오래가는 노 세펌 피니쉬 

 

01. Dễ dàng vẽ các nét cứng

02. Tỉ lệ kẻ sai bằng không! Màu chì giống màu của lông mày thật

03. Giữ màu lâu hơn, khó trôi