*삐아 벨벳 립 틴트 5 Bbia Velvet Lip Tint 5 ++

초 밀차 벨벳 텍스처 놀랍도록 선명한 컬러와 지속력 Chất son nhung siêu nhẹ màu sắc sống động đến ngạc nhiên và có khả năng lâu trôi
536.360đ
Chuyển hàng đến
Chọn phương thức vận chuyển
Tên phương thức
Chi phí ước lượng
No shipping options
Chi phí vận chuyển nội địa Việt Nam:
LƯU Ý: CHI PHÍ ƯỚC TÍNH GIAO HÀNG CÓ THỂ THAY ĐỔI KHI NHẬP ĐỊA CHỈ CỤ THỂ ĐỂ MUA HÀNG.
"

[Bbia] Last velvet Lip Tint 

 

 

 

 

초밀착 벨벳 텍스처

블러 처리한 듯 매끈한 피니쉬 

올 데이 롱 타투 래스팅