* Nước ép bắp cải hữu cơ tinh chất rau cải và súp lơ hữu cơ 1 hộp (30 gói)

$26.10
Ship to
Shipping Method
Name
Price
No shipping options
ghn.estimatefee.title:
shipping.estimateshippingpopup.warningmessage
"

 

CHECK POINT 

 

1. 잔류농약 걱정없는 유기가공식품 인증 제품

1. Sản  phẩm được kiểm chứng an toàn thực phẩm hữu cơ gia công, không lo lắng về dư lượng thuốc trừ sâu

 

2. 정지학게 담은 유기농 원물 100%

2. 100% nguyên liệu hữu cơ có chứa Jeongjihakge

 

 

3. 국산 제철 양배추와 국산 브로콜리 사용

3. Sử dụng bắp cải nội địa và bông cải xanh nội địa trồng đúng mùa

 

 

4. 사과농축액을 더해 부담 없이 즐기는 양배추즙

4. Thưởng thức nước ép bắp cải ngon hơn bằng cách cho thêm nước ép táo

 

 

 국내 각 지역별 유기농 농가에서 1년 내내 제철에 수확학 유기농 양배추를 사용합니다. 

Sử dụng bắp cải hữu cơ được thu hoạch quanh năm đúng mùa

불량한 겉잎 떼어낸 양배추와 이파리 제거한 브로콜리만 사용합니다. 

 

달콤한 유기농 사과농축액을 넣어 양배추 특유의 맛과 향을 개선해 부담없이 즐길 수 있습니다. 

 

 

 

GNM자연의 품격의 3가지 약속

Chúng tôi cam kết 3 phẩm chất tự nhiên của GNM

 

1. 믿을 수 있는 원료를 사용합니다 

1. Sử dụng nguồn nguyên liệu tin cậy.

 

2. 원물의 맛을 정직하게 담습니다. 

2. Chứa đựng hoàn toàn hương vị tự nhiên của nguyên liệu.

 

3. 철저한 생산관리와 위생검사를 시행합니다. 

3.  Được tiến hành quản lý sản xuất kỹ lưỡng và kiểm tra vệ sinh.