*USB Corsair Voyager GTX 3.1 (512GB)

$199.35
Ship to
Shipping Method
Name
Price
No shipping options
ghn.estimatefee.title:
shipping.estimateshippingpopup.warningmessage
"

고속 3D NAND 메모리로 속도 향상 Tăng tốc với bộ nhớ 3D NAND tốc độ cao

 

작은 크기로 경험하는 SSD 급의 거대한 퍼포먼스 Hiệu suất khủng cấp SSD trong một kích thước nhỏ

 

CORSAIR FLASH VOYAGER GTX 3.1 USB 메모리는 고속 SSD에서 사용하는 3D NAND 메모리를 적용한, 속도의 차원이 다른 USB 메모리입니다 

Bộ nhớ USB CORSAIR FLASH VOYAGER GTX 3.1 là bộ nhớ USB có cấp tốc độ lớn được áp dụng với bộ nhớ 3D NAND có thể sử dụng trong SSD tốc độ cao.

 

그저 용량 만 큰 평범한 USB가 아닙니다 일반적인 USB와 다르게 SSD 용 컨트롤러를 사용하여 USB를 뛰어 넘는 성능을 큰합니다

Nó không chỉ là một chiếc USB thông thường có dung lượng lớn, nó sử dụng bộ điều khiển cho SSD khác với USB thông thường, giúp cho hiệu suất vượt trội so với USB thông thường

방대한 저장 용량으로 고화질 영상부터 고용량 전문 작업 파일 보관 저장하고 오랫동안 여유롭게 사용할 수 있습니다. 

Với dung lượng lưu trữ khổng lồ, bạn có thể lưu trữ và bảo quản từ những tệp file quan trọng đến những video chất lượng cao một cách thoải mái và lâu dài.

PC, TV 등 다양한 플랫폼에서 다양한 용도로 활용이 가능하고 별도의 드라이버없이 모든 OS에서 바로 사용할 수있어 더욱 편리합니다

Nó có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau trên nhiều nền tảng khác nhau như PC và TV, và thuận tiện hơn vì nó có thể được sử dụng trực tiếp trên tất cả các hệ điều hành mà không cần trình điều khiển riêng biệt.