* USB Sandisk Ultra Dual Drive Go Type C (512GB)

$73.26
Ship to
Shipping Method
Name
Price
No shipping options
ghn.estimatefee.title:
shipping.estimateshippingpopup.warningmessage
"

 

01. 최대 150MB / S의 읽기 속도 

뛰어난 전송 속도를 통해 순식간에 파일을 처리합니다. 

 

02. 최대 256GB 용량

더 많은 사진과 동영상을 사용할 수 있습니다. 

03. 뛰어난 기능 

WINDOWS 및 MAC, micro USB 또는 USB 3.0과 호환됩니다. 

 

04. 모바일 기기를위한 OTG

스마트 폰의 한계를 파파하세요!

쉽게 추가되는 메모리로 더 많은 사진과 동영상을 저장합니다. 

 

05. 기술 리더가 보장하는 성능 

최고의 성능을 보장합니다. 

 

 

01. Tốc độ đọc lên đến 150MB /S

 

Xử lý tệp trong vài giây với tốc độ đường truyền tuyệt vời.

 

 

 

02. Dung lượng lên đến 256GB

 

Giúp bạn có thể lưu trữ nhiều ảnh và video hơn.

 

 

 

03. Khả năng tương thích tuyệt vời

 

Tương thích với các thiết bị khác như WINDOWS,  MAC, micro USB hoặc USB 3.0.

 

 

 

 

 

04. OTG cho thiết bị di động

 

Vượt qua những hạn chế trong chiếc điện thoại thông minh của bạn!

 

Lưu nhiều ảnh và video hơn với bộ nhớ dễ dàng được thêm vào.

 

 

 

 

 

05. Tính năng được đảm bảo bởi chính các nhà lãnh đạo công nghệ

 

Đảm bảo rằng sản phẩm có thể hoạt động liên tục với hiệu suất cao nhất.

 

 

 

다양한 기기와 호환되는 듀얼 브릿지 

TY 끝에 USB가 있고 다른 한쪽에 USBTYPE-C 커넥터가있는 듀얼 커넥터 방식의 플래시 드라이브입니다

OTG가 활성화 된 Android 스마트 폰 또는 태블릿에서 PC로 콘텐츠를 쉽게 실행할 수 있습니다. 

USB 3.0 인터페이스를 지원하며 USB 2.0 포트와도 호환됩니다. 

 

SANDISK MEMOFY ZONE 전용 애플리케이션이있어 파일을 안 있습니다으로 관리 할 수 

 

 

Cầu nối kép tương thích với nhiều thiết bị khác nhau

Đây là ổ flash kết nối kép với đầu nối USB ở một phía và đầu nối USBTYPE-C ở phía còn lại.

Dễ dàng di chuyển nội dung từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng Android hỗ trợ OTG sang PC của bạn

Vừa hỗ trợ giao diện USB 3.0 vừa tương thích với cổng USB 2.0

 

Ứng dụng chuyên dụng SANDISK MEMOFY ZONE cho phép quản lý hiệu quả các tệp được lưu trữ.