* USB Sandisk Ultra Luxe CZ74 (512GB)

1.765.960đ
Chuyển hàng đến
Chọn phương thức vận chuyển
Tên phương thức
Chi phí ước lượng
No shipping options
Chi phí vận chuyển nội địa Việt Nam:
LƯU Ý: CHI PHÍ ƯỚC TÍNH GIAO HÀNG CÓ THỂ THAY ĐỔI KHI NHẬP ĐỊA CHỈ CỤ THỂ ĐỂ MUA HÀNG.
"

01. 오래가는 스타일

실용성 과함을을 결합한 메탈 디자인으로 가장 중요한 파일들을 안전하고 가까운 곳에 보관하는 세련된 방법을 제공합니다 

 

02. USB 3.1 GEN 1 속도 

최대 S 속도 150MB / S로 컨텐츠를 신속하게 백업 할 수 있습니다. 

영화 한편을 30 초 내 드라이브로 전송합니다 

 

03. 최대 256GB 용량 

최대 256GB 용량으로 더 가까운 곳에 가장 중요한 컨텐츠를 보관할 수 잇는 충분한 공간을 제공합니다 

 

04. 암호 보호 

내장 된 San Secure Access 암호 보호 소프트웨어는 컨 터체를 안심하고 보관할 수있는 방법을 제공합니다. 

 

05. 간편한 파일 복구 

파일을 실수로 분실하거나 삭제 한 경우에도 파일 복구를 도와줍니다 

 

 

 

01. Thiết kế lâu bền

Thiết kế kim loại kết hợp tính thực tế mang đến một phong cách tinh tế, lưu giữ các tệp tài liệu quan trọng nhất của bạn luôn được an toàn và gần gũi.

02. Tốc độ USB 3.1 GEN 1 

Với tốc độ S tối đa lên đến 150MB / S giúp bạn có thể sao lưu một cách nhanh chóng các nội dung. Chỉ cần 30s để sao lưu 1 tập phim

03. Dung lượng tối đa 256GB

Với dung lượng tối đa 256GB cung cấp cho bạn đủ không gian để lưu giữ các nội dung quan trọng nhất của bạn ở gần nhau hơn

04. Bảo vệ bằng mật khẩu

Bằng phần mềm bảo vệ bằng mật khẩu San Secure Access được tích hợp sẵn, sẽ cung cấp cho bạn một phương pháp để bảo quản một cách an toàn các nội dung của bạn.

05. Phục hồi tệp dễ dàng

Giúp khôi phục tệp ngay cả khi tệp bị xóa hoặc bị mất do lỗi file.